Djelatnosti

PROJEKTIRANJE

Osnovnu djelatnost Tvrtke čine poslovi projektiranja u domeni strojarske, građevinske i elektrotehničke struke i to u području INFRASTRUKTURE i INSTALACIJA U ZGRADARSTVU
Visokostručno obrazovani, ovlašteni inženjeri strojarske, građevinske i elektrotehničke struke u mogućnosti su riješiti i najzahtjevnije tehničke projekte u području:

A. INFRASTRUKTURE
- elektroenergetskih objekata
- javne rasvjete
- elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI)
- hidrotehničkih objekata sustava vodoopskrbe i odvodnje
- centralnih nadzorno upravljačkih sustava vodoopskrbe i odvodnje

B. INSTALACIJA U ZGRADARSTVU
- elektrotehničkih instalacije jake i slabe struje
- instalacija vatrodojave
- nadzorno upravljačkih sustava u zgradarstvu
- instalacija grijanja, ventilacije i klimatizacije
- instalacija plina
- instalacija vodovoda i kanalizacije

Poslovi projektiranja obuhvaćaju izradu cjelovite projektno tehničke dokumentacije na svim razinama, pružanje konzultantskih usluga, obavljanje stručnih poslova vezanih uz izdavanje lokacijskih i građevnih dozvola, organizacija geodetskih i geomehaničkih poslova, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, koordinacija rada svih sudionika pri izradi složenih  projekta i slično.


NADZOR

Ovlašteni inženjeri strojarske, građevinske i elektrotehničke struke obavljaju poslove stručnog nadzora nad građenjem svih vrsta INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA I INSTALACIJA U ZGRADARSTVU.
Poslova stručnog nadzora iz domene zaštite na radu (poslovi Koordinatora I i Koordinatora II) obavljaju certificirani inženjeri građevinske i elektrotehničke struke.